Medio februari wordt de nieuwe expositie Dineren in de trein geopend.
Voorbereidingen zijn in volle gang. Met bruikleen materiaal uit binnen en buitenland en exclusief foto materiaal.