Nederlandse Modelspoor Federatie

De Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF) is een overkoepelende organisatie van de Nederlandse modelspoor verenigingen. De NMF is de belangenbehartiger van haar leden, met als doel de ondersteuning van de aangesloten verenigingen en promotie van de modelspoorhobby in het algemeen. Het Modelspoor Museum is lid van de NMF.

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor ruim 400 Nederlandse musea. De vereniging helpt musea een groot en divers publiek te interesseren voor museale collecties. Dit doet ze door de belangen van de museumsector te behartigen, collectieve promotie te voeren en te werken aan een hoge kwaliteit van de sector. Het Modelspoor Museum is lid van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart.

Museumfederatie Fryslân (MFF)

Museumfederatie Fryslân is een provinciale organisatie die de musea in Friesland ondersteunt. Ze staat voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland. Daarvoor deelt ze kennis, stimuleert ze samenwerkingen en adviseert ze musea op het gebied van bedrijfsvoering, collectie- & informatiebeheer, publiek & educatie en marketing & communicatie. Het Modelspoor Museum is lid van de MFF.

Nederlandse Vereniging Belangstellenden Spoor- en tramwegwezen

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) bestaat sinds 1931 en houdt zich bezig met het spoor- en tramwegwezen, niet alleen in Nederland maar ook andere werelddelen.

De NVBS is een vrijwilligersorganisatie met door het hele land afdelingen. Ook het Modelspoor Museum is lid van de NVBS.

Railforum

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk voor de ov- en railsector waar zo’n 2500 mensen vanuit 173 bedrijven, overheden en organisaties bij zijn aangesloten. Zij organiseren bijeenkomsten en bieden de veilige ontmoetingsplek waar partijen uit de sector elkaar ontmoeten en inspireren. We jagen nieuwe denkstromen aan, zoeken de verbinding met andere platforms en agenderen onderwerpen die nergens anders besproken worden.

Kennis, ervaringen en ideeën zijn waardevol, zeker als je deze met anderen kunt delen. Ontmoet vakcollega’s, wissel nieuwe ideeën uit en kom samen tot nieuwe inzichten.

Het Modelspoor Museum is partner in kennis van Railforum.

Logo NMF
Logo museum vereniging
Logo Museum Federatie Fryslan
Logo NVBS
Logo Railforum