Nederlandse Modelspoor Federatie

De Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF) is een overkoepelende organisatie van de Nederlandse modelspoor verenigingen. De NMF is de belangenbehartiger van haar leden, met als doel de ondersteuning van de aangesloten verenigingen en promotie van de modelspoorhobby in het algemeen. Het Modelspoor Museum is lid van de NMF.

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor ruim 400 Nederlandse musea. De vereniging helpt musea een groot en divers publiek te interesseren voor museale collecties. Dit doet ze door de belangen van de museumsector te behartigen, collectieve promotie te voeren en te werken aan een hoge kwaliteit van de sector. Het Modelspoor Museum is lid van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart.

Museumfederatie Fryslân (MFF)

Museumfederatie Fryslân is een provinciale organisatie die de musea in Friesland ondersteunt. Ze staat voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland. Daarvoor deelt ze kennis, stimuleert ze samenwerkingen en adviseert ze musea op het gebied van bedrijfsvoering, collectie- & informatiebeheer, publiek & educatie en marketing & communicatie. Het Modelspoor Museum is lid van de MFF.

Nederlandse Vereniging Belangstellenden Spoor- en tramwegwezen

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) bestaat sinds 1931 en houdt zich bezig met het spoor- en tramwegwezen, niet alleen in Nederland maar ook andere werelddelen.

De NVBS is een vrijwilligersorganisatie met door het hele land afdelingen. Ook het Modelspoor Museum is lid van de NVBS.

Logo NMF
Logo museum vereniging
Logo Museum Federatie Fryslan
Logo NVBS