Steun ons (algemene info)

Schenkingen en legaten

Uw schenking aan het Modelspoor Museum maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties. Onze bankgegevens: Rabobank NL 18 RABO 0116 9513 70 t.n.v. Stichting Het Nationaal Modelspoor museum,
Dr. Boumaweg 17b, 8601 GM Sneek.

Eénmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar onze bankrekening op naam van Het Nationaal Modelspoor Museum. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 49,5%.

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nalaten

Via een testament kunt u een schenking nalaten aan het Modelspoor Museum. Ook bestaat de optie om het Modelspoor Museum tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u het Modelspoor Museum een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt.

Schenkingen in natura

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan. Stel u bent  in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object, collectie of modelbaan en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken (fiscale schenking, een periodieke schenking).

Schenkingen in natura (geen fiscale schenking)

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan zonder het fiscale voordeel. Stel u bent  in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object, collectie of modelbaan, boeken, trein materiaal etc. dan kunt u deze ook schenken. Het museum neemt in principe alle schenkingen aan, zolang de schenking van belang wordt geacht voor het museum. In overleg met de schenker wordt dan afgesproken wat het museum uiteindelijk met uw schenking doet. Alle schenkingen komen altijd ten goede aan het Modelspoor Museum.

Voor alle vragen over schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met
Jan Willem van Beek, directeur (management@modelspoormuseum.nl).

Word vriend van het Modelspoor Museum

Wilt u ons museum op stoom houden? Word dan vriend van het Modelspoor Museum in Sneek. De vriendengroep steunt het museum bij het behoud van de collectie en bij het organiseren door het museum van allerlei activiteiten, zoals bijzondere exposities, educatieprogramma’s etc. Wie zich aansluit bij de vriendengroep van ons museum profiteert van allerlei voordelen:

  • Twee gratis toegangskaarten voor het museum (om een keer gratis ons museum te bezoeken), met gratis een kopje koffie of thee.
  • Met nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
  • Eens per jaar toegang tot een vriendenavond in het museum.

Iedereen kan zich aansluiten, want de contributie bedraagt slechts € 30,00 per jaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Vul onderstaand formulier in, lever hem in bij ons museum of mail hem naar museum@modelspoormuseum.nl of vul ons formulier digitaal in.

    Mijn donatie is: