Bestuur Stichting Modelspoor Museum

D. Onclin, tijdelijk voorzitter
Voorzitter, vacature
D. de Boer, penningmeester
F. de Boer, secretaris
K. Kuijvenhoven, bestuurslid

Directie en bestuur adviseurs (projecten):
J. Verdonck Huffnagel, project museumregistratie, verzekeringen
K. Schuurman (tijdelijk assistent penningmeester)
P. Tuinenga (voormalig HRM manager), personeel
P. Meijer (PGHM Fondsenwerving), fondsen
S. Meijer (Nomis Beheer bv), facebook
G. Schurer (Second Opinion), pr en marketing
A. Rienstra (de Regiondernemer), financiën

Raad van Advies:
M. de Boer (marketing adviseur)
G.J. Douma (Douma Staal BV)
J. van der Linden (adviseur financiën)
Mevr. J. Hofstede (Ynova Innovation Company)

Directie Stichting Modelspoor Museum

J.W.W. van Beek (directeur)
Bereikbaar via management@modelspoormuseum.nl
Mobiel: 06 2309 6210
Voor PR: pr@modelspoormuseum.nl

Ambassadeurs

Erik de Zwart
Voorzitter stichting Hondekop, hondekop.nl,
Initiator van 24Trains.tv en Radio-DJ
Peter Tuinman
Acteur
Mw. Prof.dr. M. (Mies) Westerveld
Voormalig senator voor de PvdA,
Voormalig hoogleraar sociale zekerheidsrecht,
Universiteit van Amsterdam

Bestuur Collectie Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum

M. Kooijmans, voorzitter
D. de Boer, secretaris/penningmeester
S. Mollema, bestuurslid

Er is geen Raad van Toezicht. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.