Bestuur Stichting Modelspoor Museum

Ir. P.H. Hofstra, voorzitter (voormalig lid 1e en 2e kamer VVD,
1994-2006 en 2011)
D. Onclin, vice-voorzitter (adviseur en eigenaar Conexiume)
D. de Boer, 1e penningmeester (eigenaar Icarus Business Development)
W. Jellema, 2e penningmeester (voormalig medewerker ING)
F. de Boer, secretaris (voormalig raadslid PvdA)
S. Meijer, bestuurslid (eigenaar Nomis Beheer bv)
K. Kuijvenhoven, bestuurslid (voormalig medewerker Landustrie bv)

Raad van Advies:
P. Tuinenga (voormalig HRM manager)
M. de Boer (marketing adviseur)
G.J. Douma (Douma Staal BV)
P. Miedema (Sneek Promotion)
J. van der Linden (adviseur financiën)
P. Meijer (PGHM Fondsenwerving)
Mevr. J. Hofstede (Ynova Innovation Company)

Directie Stichting Modelspoor Museum

J.W.W. van Beek (directeur)
Bereikbaar via management@modelspoormuseum.nl
Mobiel: 06 2309 6210
Voor PR: pr@modelspoormuseum.nl

Ambassadeurs

Erik de Zwart
Voorzitter stichting Hondekop, hondekop.nl,
Initiator van 24Trains.tv en Radio-DJ
Peter Tuinman
Acteur
Mw. Prof.dr. M. (Mies) Westerveld
Voormalig senator voor de PvdA,
Voormalig hoogleraar sociale zekerheidsrecht,
Universiteit van Amsterdam

Bestuur Collectie Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum

M. Kooijmans, voorzitter
D. de Boer, secretaris/penningmeester
S. Mollema, bestuurslid

Er is geen Raad van Toezicht. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.

Menu