Bestuur Stichting Modelspoor Museum

Voorzitter, vacature
F. de Boer, secretaris en plv voorzitter a.i.
K. Kuijvenhoven, penningmeester
J. Verdonck Huffnagel, bestuurslid
R. van der Veen, bestuurslid

Directie:
J.W.W. van Beek (directeur)
Bereikbaar via management@modelspoormuseum.nl
Mobiel: 06 2309 6210
Voor PR: pr@modelspoormuseum.nl

Raad van Advies:
G.J. Douma (Douma Staal BV)
J. van der Linden (adviseur financiën)
D. de Boer (adviseur financiën)

Adviseurs Stichting Modelspoor Museum

Adviseurs:
P. Tuinenga (voormalig HRM manager), vrijwilliger, personeel
P. Meijer (PGHM Fondsenwerving), fondsen
S. Meijer (Nomis Beheer bv), vrijwilliger, facebook, nieuwsbrief
G. Schurer (Second Opinion), pr en marketing
A. Rienstra (de Regiondernemer), financiën

Ambassadeurs

Erik de Zwart
Voorzitter stichting Hondekop, hondekop.nl,
Initiator van 24Trains.tv en Radio-DJ
Peter Tuinman
Acteur
Mw. Prof.dr. M. (Mies) Westerveld
Voormalig senator voor de PvdA,
Voormalig hoogleraar sociale zekerheidsrecht,
Universiteit van Amsterdam

Bestuur Collectie Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum

M. Kooijmans, voorzitter
D. de Boer, secretaris/penningmeester
S. Mollema, bestuurslid

Er is geen Raad van Toezicht. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.