Bestuur Stichting Modelspoor Museum

H. Leijstra, voorzitter
B.J. Luijtze, secretaris
Vacature, penningmeester
J. Verdonck Huffnagel, bestuurslid
R. van der Veen, bestuurslid
M. de Graaf, bestuurslid (pr en marketing)

Directie:
J.W.W. van Beek (directeur)
Bereikbaar via management@modelspoormuseum.nl
Mobiel: 06 2309 6210
Voor PR: pr@modelspoormuseum.nl

Raad van Advies:
G.J. Douma (Douma Staal BV)
J. van der Linden (adviseur financiën)
D. de Boer (adviseur financiën)
W. Sinnema (voormalig wethouder)
S. Holkema (NHL/Stenden docent, architect)

Adviseurs Stichting Modelspoor Museum

Adviseurs:
P. Meijer (PGHM Fondsenwerving), fondsen
J. van Erve (Erving Sales)
S. Meijer (Nomis Beheer bv), vrijwilliger, facebook, nieuwsbrief
A. Rienstra (de Regiondernemer), financiën

Ambassadeurs

Sylvana IJsselmuiden
Presentatrice voor TV en internet
Erik de Zwart
Voorzitter stichting Hondekop, hondekop.nl,
Initiator van 24Trains.tv en Radio-DJ
Peter Tuinman
Acteur

Bestuur Collectie Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum
en Stichting Scheltema Collectie.

Het bestuur van de Collectie Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum en de Stichting Scheltema Collectie bestaat uit 3 bestuursleden.

Er is geen Raad van Toezicht. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.