Educatie

De Talententrein

De leerlingen gaan zelf actief op zoek naar informatie over thema’s als (de historie van het) vervoer, het plannen van een reis vroeger en nu, de milieubelasting van verschillende vervoersvormen en de betekenis van spreekwoorden en gezegden over vervoer.

Ook wordt de toekomst niet vergeten, waarbij leerlingen zelf hun fantasie de vrije loop kunnen laten door nieuwe transportsystemen te bedenken of het oplossen van problemen bij het ontwerpen van een nieuwe spoorlijn. De ouders/verzorgers kunnen tevens een bijdrage leveren, want waar ligt niet ergens nog een modeltrein op zolder?

In overleg met de school stellen we een leuk programma vast, waarbij aan de leerkracht verschillende opties en thema’s worden aangeboden. Natuurlijk wordt een bezoek aan het museum in Sneek ingepland. Hier worden verschillende opdrachten uitgevoerd, waarbij plezier een belangrijke rol speelt. Leerlingen kunnen zelfstandig verschillende spoorbanen in werking stellen. Daarnaast nemen ze een kijkje achter de schermen van het museum en verbazen zich over wat er allemaal komt kijken bij het maken van modelspoorbaan. Het museumbezoek wordt afgesloten met een groepsfoto voor de echte locomotief die buiten staat. Tot slot krijgen de leerlingen in een verwerkingsles de mogelijkheid om de opgedane kennis te verwerken in diverse creatieve werkvormen.

Op alle 21st century skills wordt in meer of mindere mate een beroep gedaan, de belangrijkste zijn: kritisch en creatief denken, probleem oplossen, informatie vaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en sociale/culturele vaardigheden. Ook passen de aangeboden werkvormen in bijvoorbeeld lessen over taal- en rekenvaardigheden of wereldoriëntatie.

Kerndoelen: 1, 4, 8, 33, 39, 45, 47, 51, 53, 55 en 56.
Doelgroep: groep 7 en 8.
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen.
Duur: 1 ½ tot 2 uur.
Locatie: Modelspoor Museum Sneek (Station Sneek).
Kosten: € 3,00 per leerling, inclusief werkblad, voor begeleiders gratis.
Inschrijven: rechtstreeks bij ons museum of via www.akte2.nl/netwerken

Bijzonderheden

Graag voor elke groep van 10 leerlingen minimaal 2 volwassen begeleiders.
Toegang voor begeleiders is gratis. Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee!

Een aanvullende workshop op school behoort tot de mogelijkheden (les of lessenserie op maat is mogelijk). Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema. Activiteit is schoolbreed aan te vragen.