“Een trein uit de rails gelopen, compleet ontspoord”

Of nog erger, een ernstig treinongeluk! Naast de reguliere hulpdiensten worden er dan ook ongevallenkranen opgeroepen. Ook de Nederlandse Spoorwegen had 2 van deze kranen in hun ongevallentrein. De beide Krupp Ardelt hersporingskranen  hebben tot 1 januari 1991 bij de NS  dienst gedaan. Deze NS kraan, met de bijbehorende wagons (in een diorama) is één van de vele grote en kleine unieke modellen van spoorwegkranen in deze unieke expositie, welke te zien zijn vanaf 9 juni 2021.

Onze conservators onder leiding van Robert Brink hebben hiervoor uit het museumdepot naast Nederlandse, ook buitenlandse ongevallenkranen met bijbehorende wagons of rijtuigen bij elkaar gezocht. Modellen in diverse schalen, uit verschillende periodes en opgesteld als zijnde in actie. Een bijzondere verzameling van kracht en techniek. De expositie is ter nagedachtenis van conservator Henk Looijenga, die onlangs is overleden.

De expositie is verder aangevuld met andere kranen, groot en klein, die men ook op en naast het spoor op vele emplacementen vond of nog vindt. Daarnaast kan men kennis nemen van de modernste digitale techniek wat betreft de bediening en mogelijkheden van hedendaagse spoormodelkranen.