Diorama

Diorama als tegenprestatie voor de bijstand

De crisis in 1930 was niet te vergelijken met onze bankencrisis. Er was grote armoede en geen werk. Veel mensen kwamen dan ook in de “steun”. Men moest voor die “steun” werk verrichten. In Utrecht bouwde steuntrekker Dubbeld diorama’s van hout. Een van deze unieke kijkkasten is aan het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek geschonken. De heer Pieter Cornelis Dubbeld …