NBDS-stoomloc 32 met CIWL-bagagerijtuig

Model van de maand: de NBDS-stoomloc 32 met CIWL-bagagerijtuig

Honderd jaar geleden is nog geen sprake van concurrentie op het spoor, wel van concurrerende spoorlijnen. Die van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS) biedt bijvoorbeeld een alternatieve verbinding met Duitsland. Hij takt in Boxtel af van de Staatsspoorlijn Tilburg-Eindhoven, gaat voorbij Gennep de grens over en sluit in Wesel aan op het Pruisische spoorwegnet. Veel van het verkeer met Engeland loopt …