Schenkingen en legaten

Uw schenking aan het Nationaal Modelspoor Museum maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar onze bankrekening op naam van Het Nationaal Modelspoor Museum. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Voor informatie kunt u contact opnemen met de museum manager.
Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nalaten

Via een testament kunt u een schenking nalaten aan Het Nationaal Modelspoor Museum. Ook bestaat de optie om Het Nationaal Modelspoor Museum tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u Het Nationaal Modelspoor Museum een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt.

Schenkingen in natura

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan. Stel u bent  in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object, collectie of modelbaan en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken (fiscale schenking, een periodieke schenking).

Schenkingen in natura (geen fiscale schenking)

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan zonder het fiscale voordeel. Stel u bent  in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object, collectie of modelbaan, boeken, trein materiaal etc. dan kunt u deze ook schenken. Het museum neemt in principe alle schenkingen aan, zolang de schenking van belang wordt geacht voor het museum. In overleg met de schenker wordt dan afgesproken wat het museum uiteindelijk met uw schenking doet. Alle schenkingen komen altijd ten goede aan Het Nationaal Modelspoor Museum.

Voor alle vragen over schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met
Jan Willem van Beek, museum manager (management@modelspoormuseum.nl).