Diorama

Diorama als tegenprestatie voor de bijstand

De crisis in 1930 was niet te vergelijken met onze bankencrisis. Er was grote armoede en geen werk. Veel mensen kwamen dan ook in de “steun”. Men moest voor die “steun” werk verrichten. In Utrecht bouwde steuntrekker Dubbeld diorama’s van hout. Een van deze unieke kijkkasten is aan het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek geschonken.

De heer Pieter Cornelis Dubbeld werd geboren in 1895 in Alkmaar. Hij overleed maart 1951 in Utrecht. Van beroep was hij timmerman. De dertiger jaren was een periode van crisis en armoe. Timmerman Dubbeld werd werkloos en moest naar de steun, wat nu de bijstand heet. In die tijd moesten “steuntrekkers” een tegenprestatie leveren. Omdat er veel timmermannen waren, zocht men voor Dubbeld een bijzondere tijdsbesteding. Hij had de gave om fraaie modellen van hout te maken.

En zo mocht Dubbeld voor de gemeente Utrecht een zeer fraaie driedimensionale maquette maken met een trein. Alles is van hout en zeer gedetailleerd. Het geheel is gemaakt in een schitterende houten kast en voorzien van een mechanische aandrijving. Die aandrijving maakte Dubbeld van een oude grammofoon. Een oom van Dubbeld heeft dit bijzondere diorama geschonken aan het museum. Na ontvangst is het diorama schoongemaakt, gerestaureerd en behandeld tegen houtworm.

Nu te zien in ons museum!