Bijzondere LEGO collectie in het museum

LEGO collectie te zien in het museum in bruikleen van Fred Vermeulen uit Tzum.

U ziet onder andere; Martena Stins Franeker, Grachtenpanden Gelderse kade Amsterdam,
Schreiers toren Amsterdam, Havenmantsje Harlingen en Poptaslot Marsum.
En binnenkort komt daar nog een bijzondere Zaanse molen bij.

Ook nieuw in de museum collectie: de nieuwe uitgave van de “Krokodil” van LEGO.